Cursos i tallers

El CCBG aposta per la formació quotidiana entesa com a adquisició de coneixements bàsics, d’introducció o de sensibilització a través dels diferents cursos i tallers que programarem durant l'any.

Centre Cultural Bellvitge-Gornal | Plaça de la Cultura, 1 | 08907 L'Hospitalet | Tel. 93 403 61 55 | c.c.bellvitge-gornal@l-h.cat